Tyto stránky používají pouze funkční cookies - pro zachování funkčnosti webové prezentace. Jiné cookies nejsou využívány.

Technická podpora
Technická podpora informačních systémů

Technickou podporou se rozumí souhrn všech činností, vedoucích k vyřešení požadavku zákazníka při využívání produktů nebo služeb, dodávaných KORBEL CZ.

Nepředplacená telefonická hot-line

Je poskytována každý pracovní den od 9 do 15 hodin na telefonních číslech KORBEL CZ. Účelem tohoto druhu podpory je poskytnutí konzultace, na základě které vyřeší zákazník svůj požadavek sám.

Konzultace je placenou službou, která je zpoplatněna podle ceníku KORBEL CZ.

KLASIK - telefonická a e-mailová hot-line

Je poskytována každý pracovní den od 9 do 15 hodin na telefonních číslech KORBEL CZ na základě uhrazeného předplatného. Účelem tohoto druhu podpory je poskytnutí konzultace, na základě které vyřeší zákazník svůj požadavek sám.

Maximální rozsah konzultace jednoho požadavku je 15 minut. Konzultace přesahující 15 minut jsou zpoplatněny podle ceníku KORBEL CZ jako služba – servisní zásah.

VIP - telefonická a e-mailová hot-line

Je poskytována každý den včetně sobot a nedělí od 9 do 18 hodin na speciálním telefonním čísle na základě uhrazeného předplatného. Účelem tohoto druhu podpory je poskytnutí konzultace, na základě které vyřeší zákazník svůj požadavek sám.

Maximální rozsah konzultace jednoho požadavku je 30 minut. Konzultace přesahující 30 minut jsou zpoplatněny podle ceníku KORBEL CZ jako služba – servisní zásah.

Servisní zásah vzdálený, off-line

Je poskytován v pracovních dnech. Účelem tohoto druhu podpory je analýza zaslaných dat nebo dokumentů, vypracování metodiky řešení požadavku nebo oprava dat a zaslání výsledku činnosti zpět zákazníkovi.

Tento druh podpory je zpoplatněn podle ceníku KORBEL CZ.

Servisní zásah vzdálený, on-line

Je poskytován v pracovních dnech. Účelem tohoto druhu podpory je přímý servisní zásah na datech nebo technice zákazníka, provedený prostřednictvím vzdáleného přístupu. Pokud vzdálený přístup zajišťuje zákazník, KORBEL CZ plně respektuje stanovená bezpečnostní pravidla. V ostatních případech má KORBEL CZ vlastní licenci systému vzdáleného přístupu TeamViewer, jehož přizpůsobený uživatelský modul je ke stažení pod odkazem "Vzdálená správa". Kontrolní sledování počtu a délky vzdálených připojení si zajišťuje zákazník vlastními systémovými prostředky.

Tento druh podpory je zpoplatněn podle ceníku KORBEL CZ.

Servisní zásah u zákazníka

Je poskytován v pracovních dnech. Účelem tohoto druhu podpory je přímý servisní zásah na datech nebo technice zákazníka, provedený osobní návštěvou servisního technika v provozovně zákazníka. Do této kategorie servisních zásahů patří i instalace a konfigurace SW a HW, školení obsluhy a metodické poradenství.

Tento druh podpory je zpoplatněn podle ceníku KORBEL CZ.

ZGQ0Z