Prosím, sem je potřeba kliknout, abychom všichni vyhověli jednomu z mnoha euronesmyslů, v tomto případě ohledně používání tzv. cookies. To nejsou sušenky, ale malé datové soubory, pomocí kterých webové stránky komunikují s prohlížečem. Jejich využití můžete omezit v nastavení vašeho prohlížeče.


Právní doložky

Prohlášení o ochraně soukromí
KORBEL CZ s.r.o. se zavazuje respektovat a chránit Vaše soukromí. Naše internetové stránky jsou koncipovány tak, abyste z nich mohli získávat informace bez nutnosti prozradit svou totožnost nebo identitu. Pokud se nám při objednávce rozhodnete poskytnout své osobní údaje (čili údaje, podle kterých Vás lze identifikovat), ujišťujeme Vás, že budou použity pouze pro potřeby naší společnosti.

Shromažďování údajů
Na internetových stránkách naší společnosti můžete objednávat zboží nebo služby či zadávat požadavky. Osobními údaji, shromažďovanými za tímto účelem jsou jméno a fakturační údaje, nezbytné k vystavení obchodních dokladů ve smyslu příslušných zákonů. Z našich internetových stránek nejsou bez Vašeho vědomí přenášeny do Vašeho systému žádné aktivní komponenty.

Použití osobních údajů
Osobní údaje používáme k uskutečnění obchodních transakcí a ke korespondenci. Vaše osobní údaje, získané prostřednictvím internetových stránek, nesdílíme s žádnou třetí osobou. Právo poskytnout Vaše osobní údaje si vyhrazujeme v konkrétních obchodních případech, kdy to bude nezbytné a to pouze našim smluvním obchodním partnerům, kteří akceptovali naše zásady zachování důvěrnosti.

Odmítnutí zasílání elektronické pošty
Společnost KORBEL CZ svým klientům umožňuje snadným způsobem odmítnout zasílání informativní korespondence e-mailem. Kdykoli můžete uplatnit požadavek na ukončení zasílání informativní korespondence a to tím, že na e-mail odpovíte a sdělíte nám svůj požadavek.

Odkazy na jiné webové stránky
Odkazy na webové servery třetích stran uvádíme na našem serveru pouze pro zvýšení uživatelského pohodlí. Pokud tyto odkazy využijete, opustíte naše internetové stránky. Společnost KORBEL CZ nezkoumá podrobně obsahy odkazovaných serverů a nenese odpovědnost za žádný z nich, ani politiku ochrany osobních údajů jejich vlastníků. Tyto servery nepodléhají schválení společností KORBEL CZ a společnost KORBEL CZ nic neprohlašuje ohledně těchto serverů nebo ohledně jakýchkoli informací, software či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Návštěvu kteréhokoli z těchto serverů provádíte pouze z vlastního rozhodnutí.

Ochrana duševního vlastnictví
Veškeré části internetové prezentace společnosti KORBEL CZ s.r.o. jsou duševním vlastnictvím ve smyslu autorského zákona. Jakékoli neautorizované použití třetí osobou je zakázáno.
Odkazy na produkty, služby nebo ochranné známky třetích firem, použité v rámci internetové prezentace společnosti KORBEL CZ s.r.o jsou použity pro jejich propagaci a KORBEL CZ s.r.o. plně akceptuje práva jejich vlastníků.
Jakékoli připomínky nebo dorazy ohledně ochrany osobních údajů či autorských práv naší společností směřujte na adresu jkorbel@korbel.cz.

 

MjQ3YzQ4